НАПРЯМКИ НАВЧАННЯ

Ми розробили освітні курси для різних групп людей,

наша мета поширення в суспiльствi податкової грамотностi та виховання податкової культури